Öğrenci Duyuruları

Eğitim ve Araştırmada Mükemmellik
Eğitim Şehri: Bursa


Bursalı Kadızade Rumi
Ortaçağın ünlü Türk matematik ve astronomi bilgini
Bursalı Ahmet Paşa
Bursa Muradiye Medresesi Müderrisi ve Divan Edebiyatı şairi
Hocazade Muslihuddin Efendi
Bursa Sultâniye Medresesi Müderrisi

Enstitü, Fakülte ve Meslek Yüksekokulu